Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory - Slovenská 984

Domov pro seniory - Slovenská 984

Dlomov pro seniory SlovenskáDomov pro seniory je sociální službou poskytovanou v souladu s § 49 zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Co je posláním naší služby?

Zajistit důstojné a spokojené žití seniorů v našem domově a vytvořit podmínky co nejvíce blízké běžnému životu.

Komu je služba určena? Kdo ji může využít?

Naše služba je určena seniorům starším 65 let, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situace celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči. Přijímáni jsou zejména obyvatelé města Kolína a blízkého okolí.

Jaké činnosti v rámci poskytování služby nabízíme?

V rámci sociální služby zajišťujeme poskytování níže uvedených základních a fakultativních činností. Každému jsme však oprávněni dopomoci pouze v tom, co sám nezvládne.

Základní činnosti:

 • ubytování (včetně úklidu, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)
 • stravování (poskytujeme celodenní stravování, včetně dietního)
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
 • sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
 • aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů)

Dále v rámci sociální služby poskytujeme základní sociální poradenství a ošetřovatelsko - rehabilitační péči.

Jaká je kapacita služby?

Kapacita služby je stanovena na 20 lůžek.

Máte zájem o službu?

Pokud máte zájem o bližší informace o službě nebo o samotném poskytování služby pro sebe či svého blízkého, kontakty naleznete zde.

Úhrada za ubytování

V rámci poskytování služby je povinen uživatel hradit úhradu za tři složky a to:

 • ubytování
 • stravování
 • péči

Úhrada v Domově pro seniory, Slovenská 984, Kolín II - od 1. 3. 2024: 

Druh pokoje

Ubytování

za den

Celodenní

strava

Celkem

za den

Úhrada

za 28 dnů

Úhrada

za 29 dnů

Úhrada

za 30 dnů

Úhrada

za 31 dnů
Jednolůžkový pokoj

305 Kč

245 Kč

550 Kč 15.400 Kč 15.950 Kč 16.500 Kč 17.050 Kč

Dvoulůžkový pokoj

295 Kč

245 Kč

540 Kč 15.120 Kč 15.660 Kč 16.200 Kč 16.740 Kč

Úhrada za péči:

Úhrada za poskytování péče je stanovena dle stupně příspěvku na péči, který má přiznán klient.

Stupeň příspěvku na péči Výše
I. 880 Kč

II.

4 400 Kč
III. 12 800 Kč
IV. 19 200 Kč

Po úhradě stravy a ubytování musí Klientovi zůstat alespoň 15 % z jeho příjmu. Pokud tomu tak není, úhrada se poměrně snižuje. Vzniklý rozdíl podléhá možnosti uzavření smlouvy o spoluúčasti ze strany rodinných příslušníků.