V rámci poskytování služby je povinen uživatel hradit úhradu za tři složky a to:

  • ubytování,
  • stravování
  • péči

 

 

Úhrada za ubytování:

Úhrada za ubytování se liší dle typu pokoje.

 

Typ pokoje

Úhrada za den

  •  Dvoulůžkový pokoj se samostatným sociálním zařízením a sprchou
200 Kč
  •  Dvoulůžkový pokoj
195 Kč
  •  Třílůžkový pokoj
190 Kč

 

 

Úhrada za stravování:

Strava se v domově důchodců podává 4x denně. Kromě stravy normální zajišťujeme stravu dietní, například diabetickou, žlučníkovou popř. jejich kombinace.

Strava je podávána ve společných jídelnách nebo na pokojích dle přání uživatelů. Doba výdeje jídel je stanovena v Domácím řádu.

Cena stravování je stanovena na 160 Kč/za den.

 

Strava Cena potravin Provozní náklady Celkem
  • snídaně
24 Kč 11 Kč 35 Kč
  • oběd
42 Kč 18 Kč 60 Kč
  • svačina (odpolední)
12 Kč 10 Kč 22 Kč
  • večeře - včetně II. večeře u dietního stravování
27 Kč 16 Kč 43 Kč
Celkem (celodenní strava) 105 Kč 55 Kč 160 Kč

 

 

Úhrada za péči:

Úhrada za poskytování péče je stanovena dle stupně příspěvku na péči, který má přiznán Uživatel.

 

Stupeň příspěvku na péči

Výše

 I.

880 Kč

 II.

4 400 Kč

 III.

8 800 Kč

 IV.

13 200 Kč

 

 

Po úhradě stravy a ubytování musí Uživateli zbýt alespoň 15 % z jeho příjmu. Pokud tomu tak není, úhrada se poměrně snižuje. Vzniklý rozdíl podléhá možnosti uzavření smlouvy o spoluúčasti ze strany rodinných příslušníků.