Městské sociální a zdravotní služby provozují v rámci doplňkové činnosti půjčovnu kompenzačních pomůcek, a to  na základě živnostenského oprávnění  Č. j. 4625/2015/OŽÚ/J/5 ze dne 21. 10. 2015 vydaného  Obecním živnostenským úřadem MěÚ Kolín. Uvedená doplňková činnost je poskytována na adrese Smetanova 764, Kolín IV.