Městské sociální a zdravotní služby provozují v rámci doplňkové činnosti pedikúru, kadeřnictví, holičství a půjčovnu kompenzačních pomůcek, a to  na základě živnostenského oprávnění  Č. j. 4625/2015/OŽÚ/J/5 ze dne 21. 10. 2015 vydaného  Obecním živnostenským úřadem MěÚ Kolín. Uvedená doplňková činnost je poskytována na adrese Smetanova 764, Kolín IV.

 

Doplňkové činnosti Městských sociálních a zdravotních služeb jsou učeny:

seniorům starším 65 let

osobám se zdravotním postižením starším 27 let

 

Pokud osoba nebude splňovat výše uvedená kritéria pro přijetí, vyhrazuje si organizace právo odmítnout poskytnutí doplňkových činností. Organizace může osobě rovněž odmítnout poskytování  doplňkových činností z důvodu naplněné kapacity.