Pravidla  k návštěvám v Domově pro seniory od 12.4.2021

 

Návštěvy v Domově pro seniory Nad Zastávkou 64, Kolín II a Slovenská 984, Kolín II jsou povoleny na základě následujících podmínek:

 

1/  návštěva předloží doklad o negativním výsledku PCR testu nebo antigenního testu, který byl proveden nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy. Doklad musí být vystavený laboratoří, odběrovým centem, praktickým lékařem nebo sms zaslanou odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem (DpS o této skutečnosti provede záznam).

Potvrzení o testování od zaměstnavatelů nepřijímáme – pouze z testovacích center!

Antigenní testování není v současné době možné zajistit zdravotními pracovníky Domova s ohledem na prioritní zajištění péče o klienty. Prosíme o využití veřejně přístupných testovacích center, uvádíme kontakty na Testovací centra v Kolíně.

 • TESTOVACÍ CENTRUM – ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ KOLÍN (Husova 112 -„u starého mostu“)

Pondělí až pátek – 12:00 -19:30

Sobota – zavřeno

Neděle – 9:00 – 19:30

Rezervace na testy: www.covidpass.cz

 • TESTOVACÍ CENTRUM - zřizovatel kolínská nemocnice

Místo odběru: Městský společenský dům, Zámecká 109, Kolín

Pondělí až pátek – 7:30 – 14:30

Pouze objednaní online a je nutné se objednat na www.nemocnicekolin.cz

 • TESTOVACÍ CENTRUM - 1. kolínského sanatoria, V Břízách 478, Kolín

Pondělí až pátek- 8:00 – 14:00

Po předchozí rezervaci https://www.labweb.cz/book/covid-19/ctl

 

 

2/ návštěva se prokáže dokladem o prodělaném onemocnění COVID – 19 v době ne více než 90 dnů před návštěvou. Doklad musí být vystavený praktickým lékařem a prokáže se občanským průkazem (DpS o této skutečnosti provede záznam)

 

 

3/ návštěva předloží Certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID 19,     a od aplikace poslední nutné dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů, přičemž nejeví příznaky onemocnění (DpS o této skutečnosti provede záznam)

Postup pro objednání návštěvy a průběh návštěvy

Zájemce o návštěvu si rezervuje termín návštěvy:

 • Domov Nad Zastávkou 64, Kolín II na tel. čísle 321 721 648
 • Domov Slovenská 984, Kolín II na tel. čísle 321 720 088

 

Při rezervaci návštěva sdělí, zda bude mít doklad o negativním výsledku RT-PCR vyšetření, doklad o provedeném antigenním testu či o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo Certifikát MZČR.

 

Návštěvy jsou umožněny od 10.00 hod. do 11. hod. a od 13. hod.

do 17.30 hod. na základě telefonické rezervace

 • návštěvě bude při vstupu měřena teplota, pokud bude vyšší než 37,0⁰ C, nebude návštěva umožněna
 • návštěva bude po celou dobu v domově používat ochranné pomůcky: vlastní respirátor FFP2, dále pomůcky domova – návleky na boty
 • na návštěvu ve stejný čas může ke klientovi přijít max. 1 dospělá osoba, doba návštěvy  30 minut
 • návštěva bude probíhat na jednolůžkovém pokoji, v případě dvoulůžkového nebo třílůžkového pokoje bude návštěva umožněna s ohledem na zajištění potřeb klienta a aktuální prostorové možnosti Domova. Možné je využít zahradu, terasu apod.

 

S ohledem na zajištění bezpečnosti personálu a klientů žádáme o dodržování výše uvedených „Pravidel návštěv MSZS“ a pokynů ošetřujícího personálu. Organizace návštěv provází řada problémů, věříme, že budete trpěliví.

K získání dalších informací je možné využít i kontaktu na sociální pracovnice:

Mgr. Vlasta Sysalová, tel.č.601 304 920,

Petra Šebestová, DiS., tel. č. 702 295 527,

Mgr. Miroslava Čížková, tel. č. 601 304 925.

 

Děkujeme za pomoc.

 

V Kolíně dne 16. 4. 2021       

                                                 

Bc. Ivana Nováková

ředitelka MSZS

 Změna pravidel pro vycházky klientů

 

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 21. 12. 2020 č. 1326   o změně krizového opatření platí pro klienty MSZS následující „Pravidla“ v případě vycházek klientů mimo objekt nebo areál zařízení Domova pro seniory: ruší se stávající pravidla platná od 16. 12. 2020 !!!

 • vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů (oddělené prostory tj. Domov Nad Zastávkou - vyčleněny pokoje pro tento účel, Domov Slovenská - využití jednolůžkových pokojů klientů a vyčlenění pokojů pro tento účel)
 • uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95
 

Žádáme rodiny našich klientů, aby respektovali současnou náročnou situaci a nároky kladené na personál a domlouvali si tyto vycházky vždy předem ve všední dny od 7.00 do 10.00 hod. na telef. číslech sociálních pracovnic:

 • Domov pro seniory Nad Zastávkou 64, Kolín II: 601 304 920, 702 295 527
 • Domov pro seniory Slovenská 984, Kolín II: 601 304 925

 

Věříme, že zvážíte podmínky, které jsou stanoveny pro pobyt klientů mimo zařízení včetně následného pobytu 7 dnů v izolačním prostředí. Prosíme o důsledné dodržování hygienických opatření a ohleduplnost.                         

Informace pro rodinné příslušníky po dobu zákazu návštěv v domově pro seniory

 

Rodinní příslušníci mohou kontaktovat své blízké telefonicky v době od 8.00 hod. do 21.00 hod.

Nově na telefonních číslech:

Domov pro seniory Nad Zastávkou 64 - 601 304 928

Domov pro seniory Slovenská 984 - 601 304 924

Poděkování hasičům z Nové Vsi I
 
Velice děkujeme Sboru dobrovolných hasičů z Nové Vsi I, že v této náročné době provedli kompletní dezinfekci všech objektů MSZS včetně administrativní budovy. Dezinfekce vnitřních prostor se uskutečnila generátorem ozonu WHITE 10000 ve dnech 14. - 17. 11. 2020 v prostorách Domova pro seniory Nad Zastávkou a ve Slovenské ulici. Prostory byly dezinfikovány rovněž dne 18.11. 2020 v Pečovatelské službě Kolín ve Smetanově ulici. Nesmírně oceňujeme obětavý přístup hasičů, neboť dezinfekce probíhala za plného provozu organizace a přesuny seniorů z pokojů nebyly jednoduché.
 
Velké díky za tým zaměstnanců MSZS i za naše seniory.

Fotogalerie:

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Sčítání lidu 2021 probíhá i u nás v domově. V objektu Nad Zastávkou 64, Kolín je sčítacím komisařem pověřena Mgr. Miroslava Čížková. Při sčítání budou klientům pomáhat také sociální pracovnice Mgr. Vlasta Sysalová a pí Petra Šebestová, Dis. Pracovnice klientům roznesou v týdnu od 19. 4. 2021 listinné formuláře a  se sčítáním pomohou. U klientů, kteří mají opatrovníka je potřebné domluvit postup při čítání (zda klienta sečte sám opatrovník nebo bude klient sečten v domově).

V případě, že jste se rozhodli sečíst rodinného příslušníka, který je klientem našeho domova sami, kontaktujte prosím sociální pracovnice.

Děkujeme za spolupráci.
 

V době od 7.00 hod. do 15.00 hod. je možné zprostředkovat kontak s našimi klienty prostřednictvím Skype.

 

Jak nás najdete na Skype?

 • Domov pro seniory - Nad Zastávkou

Pomocí odkazu: https://join.skype.com/invite/aDRgGYdel4J7

 • Domov pro seniory - Slovenská

Pomocí odkazu: https://join.skype.com/invite/jIyHJmrhg3yr¨

 

Aktuality a kulturní akce

Harmonie Kolín

22.09.2020 07:43

Podzimní tvoření

30.08.2020 13:49

Cvičení na zahradě

20.07.2020 13:48

Pečení a vaření si všichni užíváme

10.06.2020 10:26

Práce na zahradě - vysazování rajčat

12.05.2020 10:30

Mikuláš

10.12.2019 12:46

Vánoční tvoření

03.12.2019 19:46

Harmonie 1872 Kolín

10.06.2019 13:09

Akce, vystoupení

10.05.2019 13:17

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

20.12.2018 08:57
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Půjčovna kompenzačních pomůcek

 

TOPlist