29.3.2018

Domov pro seniory ve Slovenské ulici opraví až v létě

16.10.2015

Sociální služby v Kolíně se od listopadu změní

19.12.2014

Kolín sloučí Domov důchodců, Penzion pro důchodce a Pečovatelskou službu do jedné organizace, pod jedno vedení

23.5.2014

Zateplování městských budov v Kolíně míří do cíle, stát bude celkem 107 milionů korun

 

 

23.12.2014

  Ježíšek naděloval v předstihu seniorům 

5.9.2014

Kolín dokončil velkou opravu domova pro seniory

4.11.2013

Domov důchodců prošel několika rekonstrukcemi

 

 

 

září 2019

Domov pro seniory ve Slovenské ulici je po rekonstrukci (str. 5)

únor 2019

Dokončení 1. etapy rekonstrukce objektu Domova pro seniory ul. Slovenská (str. 7)

listopad 2018

Potřebné kompenzační pomůcky postupně rozšiřujeme  (str. 24)
srpen 2018

Setkání generací (str. 27)

květen 2018

Dětský den v zahradě (str. 17)

Od nového roku péče pro širší skupinu potřebných  (str. 9)

leden 2018

Mezigenerační setkávání v domově pro seniory  (str. 13)

listopad 2017

Pečovatelská služba rozšiřuje cílovou skupinu klientů a nové vybavení pečovatelské služby (str. 6)

leden 2017

Nejstarší obyvatelka Kolína a Strom splněných přání (str. 12)

září 2015

Městské sociální a zdravotní služby (str. 6)

květen 2015

Sociální novinky (str. 6)

duben 2015

Nová auta pro domov důchodců i policii (str. 6)

září 2014

Domov důchodců po letošní rekonstrukci (str. 8)

březen 2014

Chystané novinky pečovatelské služby (str. 6)

Významné investice se letos dočká domov důchodců (str. 7)

://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/domov-duchodcu-prosel-nekolika-rekonstrukcemi-20131104.html

Zdroj: https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/kolin-dokoncil-velkou-opravu-domova-pro-seniory-20140905.html

Zdroj: https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/jezisek-nadeloval-v-predstihu-seniorum-20141223.html