Vystoupení Harmonie 1872 Kolín v našem domově

08.06.2018 08:27

Stalo se již tradicí, že festival dechové hudby zavítá i do našeho domova. Nejinak tomu bylo také v sobotu 9. Června. Kolínská kapela Harmonie 1872 nastoupila za zvuků řízného pochodu a vnesla mezi nás atmosféru plnou radosti i tolik potřebné energie. Obdivovali jsme výdrž hudebníků, kteří v parném dopoledni hráli s plným nasazením. Známé skladby doprovodili obyvatelé domova sborovým zpěvem a nadšeným potleskem. Všichni si z tohoto vystoupení odnesli krásný kulturní prožitek, který bude ještě na dlouhou dobu tématem hovorů v domově.

 

Věříme, že příští rok si opět společně zazpíváme s Harmonií.

Harmonie 1872 Kolín v našem domově