Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

Oficiální název

 • Městské sociální a zdravotní služby

Statutární zástupce

 • Bc. Ivana Nováková

Poskytovatel sociálních služeb

 • Registrace Krajského úřadu Středočeského kraje Č.j. 132166/2015/SOC/KUL/110
 • Domov pro seniory: identifikátor - 3139309
 • Pečovatelská služba: identifikátor - 8447427

Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Kolín
Městský úřad Kolín
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín I

Základní účel zřízení - domov pro seniory, pečovatelská služba
Hlavní činnost - ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv

Kapacita

 • Kapacita domova pro seniory celkem: 96 lůžek

místo poskytování Nad Zastávkou 64, Kolín II): 76 lůžek

místo poskytování Slovenská 984, Kolín II: 20 lůžek

 • Kapacita pečovatelské služby:

V provozní době terénní formy poskytování od 7:00 - 15:30 ( pondělí až pátek) okamžitá kapacita 19 osob 

od 15:30 - 19:00 + víkend a svátky okamžitá kapacita 2 osoby
V provozní době u ambulatní formy poskytování od 7:00 - 15:30 ( pondělí až pátek) okamžitá kapacita 1 osoba

Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Domov pro seniory, Nad Zastávkou
 • Domov pro seniory, Slovenská
 • Pečovatelská služba

Organizační struktura
Kontakty

Kontaktní spojení

 • Městské sociální a zdravotní služby: Nad Zastávkou 64, Kolín II, 280 02 Kolín
 • Domov pro seniory: Nad Zastávkou 64, Kolín II
 • Domov pro seniory: Slovenská 984, Kolín II 
 • Pečovatelská služba: Smetanova 764

Úřední hodiny

dle dohody 

Telefonní čísla

Kontakty

Adresa internetové stránky

www.mszs.cz

Adresa podatelny

Městské sociální a zdravotní služby
Nad Zastávkou 64, Kolín II, 280 02 Kolín

Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

Další elektronické adresy

Datová schránka

 qizk54h

Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2563940329/0800

IČO

00873667

DIČ

Organizace není plátcem DPH

Dokumenty

Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: mszs.kolin@mszs.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): qizk54h

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Městské sociální a zdravotní služby, Nad Zastávkou 64, Kolín II, 280 02 Kolín

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

Předpisy

Úhrady za poskytování informací

 • Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Licenční smlouvy

 • Vzor licenčních smluv

 • Výhradní licence

  V současné době Městské sociální a zdravotní služby neposkytují žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.