Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Řešení stížností

Řešení stížností

 

 1. Stížnost je vyjádřením nespokojenosti, které vyžaduje prošetření a odezvu.
  Za stížnost je považováno vše, co Uživatel tak označí.
 1. Stížnost na kvalitu a způsob poskytování sociální služby může podat Uživatel nebo jím určený zástupce či jiné osoby (např. rodinní příslušníci, sousedé, známí)
 1. Stížnost je možné podávat jak anonymně, tak neanonymně (s uvedením identifikace své osoby), a to těmito způsoby:
 • písemně na adresu: Městské sociální a zdravotní služby,
  Nad Zastávkou 64, 280 02 Kolín II.
 • písemně prostřednictvím e-mailu na adresu: stiznosti@mszs.cz
 • písemně do schránky označené „stížnosti“, která je umístěna v  Domově pro seniory na adrese: Nad Zastávkou 64, Kolín II, dále v objektu na adrese Slovenská 984, Kolín II a také v pečovatelské službě na adrese: Smetanova 764, Kolín II (schránky jsou jednou týdně vybírány)
 • ústně každému zaměstnanci Poskytovatele
 • telefonicky na číslech: 731 150 776, 601 304 920, 321 720 757 nebo 702 067 782.

Stížnost, u které je znám stěžovatel, má právo tento stěžovatel vzít zpět. Ředitel/ka organizace nebo jí určený zaměstnanec se vždy pokusí zjistit především rozhovorem s osobou, která stížnost podala, jaký je důvod vzetí zpět dané stížnosti. 

 1. Uživatel může také požádat zaměstnance Poskytovatele o pomoc při sepsání stížnosti. Stížnost je vždy písemně evidována do příslušné evidence Poskytovatele a řešena vždy nejdéle do 30 dnů od doručení stížnost Poskytovateli. Pouze ve výjimečných případech, kdy není možné stížnost prošetřit do 30 dnů, je možné tuto lhůtu prodloužit na 60 dnů. O této skutečnosti je vždy stěžovatel písemně vyrozuměn, včetně odůvodnění (pokud není anonymní).
 1. Stížnost je řešena ředitelem/kou Poskytovatele nebo jím určeným zaměstnancem. Stížnost není řešena v žádném případě osobou, proti které je směřována. Pokud je stížnost směřována proti řediteli/ce Poskytovatele, je stížnost předána
  ke zřizovateli (Město Kolín).
 1. Pokud se jedná o opakovanou stížnost k téže věci, je prošetřeno, zda nedošlo
  ke změně skutečností rozhodných pro vyřízení stížnosti a je také prošetřen předešlý postup řešení stížnosti.
 1. Stížnost je vyřešena a vždy v písemné podobě předána/doručena stěžovateli
  (i v případě, že se jedná o stížnost opakovanou), pokud se nejedná o stížnost anonymní.
 1. Osoba se může v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti obrátit
  na zřizovatele nebo organizaci sledující dodržování základních lidských práv
  a svobod.
 • Zřizovatel: Město Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Karlovo náměstí 44, 280 12 Kolín, tel. č. 321 748 111, email: posta@mukolin.cz

   

Další kontakty:

 • Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 150 21 Praha 5, tel. č. 257 280 111, e-mail: podatelna@kr-s.cz,
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel. 221 921 111, e-mail: posta@mpsv.cz
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel. č. 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz
 • Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel. č. 257 221 142, e-mail: sekr@helcom.cz