Domov pro seniory

Nad Zastávkou 64, 280 02 Kolín 2

Domov pro seniory je sociální pobytová služba, která poskytuje služby osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situace celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči. Přijímáni jsou především senioři (65 let a výše) na základě podané žádosti. Žádost o umístění lze získat na webových stránkách nebo přímo v domově. Každý se zájemců si může domov kdykoli prohlédnout. Veškeré informace o provozu, poskytovaných službách, úhradách i způsobu přijímání podává sociální pracovnice nebo ředitelka domova. Domov pro seniory je umístěn v Kolíně II, ulice Nad Zastávkou, nedaleko Kmochova ostrova. Od centra města je vzdálen 10 minut pomalé chůze.

 

Pečovatelská služba

Smetanova 764, 280 02 Kolín 4

Pečovatelská služba je ambulantní a terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a ve středisku osobní hygieny. Sídlo pečovatelské služby je na “nové” poliklinice za divadlem, snadno dostupné MHD kdy v obou směrech je výhodné vystoupit u komerční banky. Kancelář, kde může zájemce o poskytování služby získat podrobnější informace se nachází v přízemí budovy – vlevo od recepce. Provozní zázemí je v suterénu budovy, přístupné výtahem i schodištěm proti vchodu do recepce. Bezbariérový přístup je ze dvora budovy.

 

 

Domov pro seniory

Slovenská 984, 280 02 Kolín 2

Domov pro seniory je sociální pobytová služba, která poskytuje služby osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situace celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči. Přijímáni jsou především senioři (65 let a výše) na základě podané žádosti. Žádost o umístění lze získat na webových stránkách nebo přímo v domově. Každý se zájemců si může domov kdykoli prohlédnout. Veškeré informace o provozu, poskytovaných službách, úhradách i způsobu přijímání podává sociální pracovnice nebo ředitelka domova. Nachází se na okraji sídliště v poměrně klidném prostředí s četnou zelení. Do centra města lze dojet MHD – autobusová zastávka je přibližně 500 m od budovy, nebo pěšky – 10 min.  pomalé chůze.