¨

Domov pro seniory je sociální službou poskytovanou v souladu s § 49 zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Co je posláním naší služby?

Zajistit důstojné a spokojené žití seniorů v našem domově a vytvořit podmínky co nejvíce blízké běžnému životu.

 

 

Komu je služba určena? Kdo ji může využít?
Naše služba je určena seniorům starším 65 let, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situace celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči. Přijímáni jsou zejména obyvatelé města Kolína a blízkého okolí.

 

 

Jaké činnosti v rámci poskytování služby nabízíme?

V rámci sociální služby zajišťujeme poskytování níže uvedených základních a fakultativních činností. Každému jsme však oprávněni dopomoci pouze v tom, co sám nezvládne.

 

Základní činnosti:

  • ubytování (včetně úklidu, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)
  • stravování (poskytujeme celodenní stravování, včetně dietního)
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
  • sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
  • aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů)

 

Dále v rámci sociální služby poskytujeme základní sociální poradenství a ošetřovatelsko - rehabilitační péči.

 

 

Jaká je kapacita služby?

Kapacita služby je stanovena na 20 lůžek.

 

 

Máte zájem o službu?

Pokud máte zájem o bližší informace o službě nebo o samotném poskytování služby pro sebe či svého blízkého, kontakty naleznete zde.