Zásady a cíle domova pro seniory

 

Poskytování sociálních služeb v domově pro seniory je 24 hodin denně, 365 dní v roce, a to odborným a kvalifikovaným personálem.

 

Zásady:

 • středem zájmu je vždy Uživatel, jeho potřeby a zájmy
 • základem práce s Uživatelem je individuální přístup - poskytování sociálních služeb v odlišném rozsahu, podpora a pomoc dle soběstačnosti Uživatele a sestaveného individuálního plánu, nevytváření závislosti na službě
 • respektování práv Uživatele - zachování soukromí, informace o Uživatelích a od Uživatelů jsou chráněny proti zneužitím, Uživatelé jsou se svými právy seznámeni při podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby
 • profesionalita – profesionální přístup je zajišťován průběžným odborným vzděláváním a rozšiřováním kvalifikace pracovníků

 

Cíle:

 • Zintenzívnit spolupráci s Dobrovolnickým centrem Oblastní charity Kolín a získat dobrovolníky pro vyplnění volného času seniorů v domově (2019).
 • Veřejnost podrobněji seznámit s poskytováním sociálních služeb a volnočasovými aktivitami v domově – prezentace domova pro seniory spojená s propagací výrobků našich seniorů – akce „Šikovné ruce Lysá nad Labem,“ Jarní a Vánoční trhy v Kolíně, Týden sociálních služeb  – náměstí Kolín (2019)
 • V rámci mezigenerační spolupráce a aktivizační činnosti uspořádat v domově následující akce: v červnu společné mezigenerační setkání dětí a seniorů, na podzim zorganizovat soutěžní hry pro družstva seniorů z okolních domovů pro seniory. (2019)
 • Získat nové poznatky a zkušenosti z praxe poskytování sociálních služeb – zajištění odborné stáže pracovníků (2019)
 • Zvýšit kompetence pracovníků pro práci s Uživatelem s demencí (2019)
 • Snížení kapacity lůžek u čtyřlůžkových pokojů – Domov pro seniory, ul. Nad Zastávkou (2020)
 • Rekonstrukce pokojů – Domov pro seniory, ul. Slovenská (2019)
 • Evakuační výtah – Domov pro seniory, ul. Slovenská (2020)
 • Zasklení jedné venkovní terasy - Domov pro seniory, ul. Slovenská (2020)
 • Vybudování venkovního posezení a altánu - Domov pro seniory, ul. Slovenská (2020)